Psykologipalvelu Riitta-Liisa Kallio

Psykoterapiaa ja työnohjausta 

Olen Riitta-Liisa Kallio, hämeenlinnalainen psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja.

Vastaanotolleni voi tulla psykoterapiaan, lyhytpsykoterapiaan tai yksittäisille käynneille. Työnohjausta teen yksilöiden, tiimien ja työyhteisöjen kanssa.  Olen Valviran laillistama psykologi ja psykoterapeutti ja toimin Kelan palveluntuottajana. Työskentelen myös työterveyspsykologina, joten minulla on ymmärrystä työelämästä ja jaksamisen haasteista.

Pyrin aktiivisesti kuuntelevaan ja keskustelevaan yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Näen tärkeänä turvallisen, hyväksyvän ja yksilöllisyyttä kunnioittavan terapiasuhteen rakentamisen.  

Työskentelyn tavoitteena on yhteisen havainnoinnin ja jäsentämisen kautta löytää uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia muutokseen. Parhaimmillaan prosessiin avulla itseymmärrys ja toimijuus vahvistuvat ja elämänlaatu kohenee.